Aqua Marine Ballast Tollerant Alu Podkład epoksydowy 4L

450,00 

Porównaj
Kategoria:

Opis

Aqua Marine Ballast Tollerant Alu Podkład epoksydowy

Opis produktu:

Przygotowanie powierzchni

Aluminium

Podłoże powinno być oczyszczone, odtłuszczone, zmatowione papierem ściernym P180-P240

Aplikacja

 • Rozcieńczalnik Epo Solve
 • PędzelRozcieńczenie do 10%
 • WałekRozcieńczenie do 10%
 • NatryskDysza 1.8-2.4; Rozcieńczenie do 20%
 • Ilość warstw1-3
 • Czas do nałożenia kolejnej warstwy 20°C12 h (w przypadku natrysku ok 6 h)
 • UwagiDobrze wymieszać oddzielnie bazę i oddzielnie utwardzacz, poczekać kilka minut przed połączeniem, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza.

Czas schnięcia

 • Temperatura 10°C 20°C
 • Suchość na dotyk 6h 3 h
 • Suche / Kolejne warstwy 24h 12h
 • Całkowite utwardzenie 10 dni 7 dni

Cechy

 •  Bardzo łatwa aplikacja, zarówno wałkiem jak i natryskiem.
 •  Szybkoschnący, niewrażliwy na niskie temperatury.

Dane techniczne

 • Powierzchnia Aluminium
 • Kolor Biały
 • Wykończenie Mat
 • Gęstość 1,4 g/cm3
 • Zawartość cząstek stałych 74%
 • Proporcje mieszania składników A i B100:9 (Objętościowo) lub
 • 100:8 (Wagowo)
 • Grubość powłoki 75-300 μm (1-3 warstwy)
 • RozcieńczalnikRozcieńczanie/Czyszczenie EPO SOLVE
 • Wydajność 5 m²/l
 • Okres przydatności do użycia 2 lata

Ważne:

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.

Dostępny w kolorach:

110-biały

111-szary

Cena za litr 112,50zł

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:
Tel. 510474033
e mail: sklep@bs-projekt.com

Pełna oferta: bs-projekt.com

Serwis jachtów: serwis-jachtow.pl