Aqua Marine Fill Light Plus szpachla

95,00 

Brak w magazynie

Porównaj

Opis

Aqua Marine Fill Light Plus szpachla

Opis produktu:

FILL LIGHT PLUS jest lekką szpachlą o bardzo niskiej gęstości – 0,78kg/l, powszechnie używaną w procesie spoinowania kadłuba. FILL LIGHT PLUS jest szczególnie odporna na warunki atmosferyczne. Po utwardzeniu może być szlifowana i tworzy optymalną podstawę do stosowania cykli malarskich. Całkowicie wolna od rozpuszczalników.

Kolory:

.5018
Zielony

Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być odtłuszczone, suche oraz pozbawione wszelkich zanieczyszczeń.
Przykładowe cykle:

STAL
Zaleca się zastosowanie podkładu antykorozyjnego przed szpachlowaniem.
Pod wodą: podkład BALLAST TOLLERANT PRIME > szpachla FILL LIGHT PLUS > podkład BALLAST TOLLERANT PRIME > antyfuling CLASSICA lub HIGH SPEED
Nad wodą: podkład BALLAST TOLLERANT PRIME > szpachla FILL LIGHT PLUS > podkład BALLAST TOLLERANT PRIME > podkład pod lakier POLIMAR PRIMER > lakier nawierzchniowy LACK POLIACRYL

ALUMINIUM
Zaleca się zastosowanie podkładu antykorozyjnego przed szpachlowaniem.
Pod wodą: podkład BALLAST TOLLERANT ALU > szpachla FILL LIGHT PLUS > podkład BALLAST TOLLERANT ALU > antyfuling CLASSICA/HIGH SPEED
Nad wodą: podkład BALLAST TOLLERANT ALU > szpachla FILL LIGHT PLUS > podkład BALLAST TOLLERANT ALU > podkład pod lakier POLIMAR PRIMER > lakier nawierzchniowy LACK POLIACRYL

LAMINAT
Pod wodą: szpachla FILL LIGHT PLUS > podkład BALLAST TOLLERANT ULTRA > antyfuling CLASSICA/HIGH SPEED
Nad wodą: szpachla FILL LIGHT PLUS > podkład BALLAST TOLLERANT ALU (lepsze szlifowanie niż BALLAST TOLLERANT ULTRA) > podkład pod lakier POLIMAR PRIMER > lakier nawierzchniowy LACK POLIACRYL

Aplikacja:

Szpachelka Bez rozcieńczania
Ilość warstwWg potrzeb – 1 warstwa nie powinna przekraczać 5mm
Czas do nałożenia kolejnej warstwy 20°C 14 h
UwagiWymieszać oba składniki ręcznie, lub wolnoobrotowym mieszadłem w celu uniknięcia powstawania pęcherzyków powietrza.
Upewnić się, że grubość zastosowanego produktu jest odpowiednia.
Kiedy szpachla jest całkowicie sucha, szlifować do uzyskania gładkiej powierzchni.

Czas schnięcia

Temperatura
15°C
20°C
Gotowość do szlifowania
36 h
24 h

Cechy

  •  Wysoka odporność mechaniczna.
  •  Po utwardzeniu 100% wodoodporna.
  •  Praktycznie brak skurczu.
  •  Niska waga.
  •  Dobra obróbka – łatwo się szlifuje.

Dane techniczne:

Powierzchnia Laminat, Stal, Aluminium
Kolor Zgodnie z próbnikiem
Wykończenie Mat
Gęstość 0,78 g/cm3
Zawartość cząstek stałych 100%
Proporcje mieszania składników A i B1:1 (Wagowo)
Grubość Do 5 cm
Rozcieńczalnik Czyszczenie EPO SOLVE
Okres przydatności do użycia2 lata
Ważne:

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w  temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.