Victron Energy Smart BatteryProtect 12/24V 65A

255,00 

Porównaj

Opis

Victron Energy Smart BatteryProtect 12/24V 65A

 

Opis produktu:

Odłącza obciążenia zanim bateria akumulatorów zostanie całkowicie rozładowana!
Odłącza obciążenia zanim w naszej baterii akumulatorów nie będzie wystarczającej ilości energii do rozruchu silnika!

“Smart Battery Protect” Victron’a odłącza baterię akumulatorów od mało istotnych obciążeń zanim nastąpi jej całkowite rozładowanie (w celu ochrony baterii akumulatorów przed jej uszkodzeniem) lub zanim wyczerpie się rezerwa potrzebna do rozruchu silnika.
“Smart Battery Protect” automatycznie dostosowuje się do napięcia systemowego 12 lub 24V. W pełni programowalny prostym programem typu ‘count down’.
“Smart Battery Protect” może zostać nastawiony przy użyciu prostego programu typu ‘count down’ na załączenie/wyłączenie odbiornika dla wielu różnych wartości napięcia akumulatora.

Korzystając z Bluetooth do programowania Smart Battery Protect można ustawić dowolny poziom włączenia/wyłączenia. Za pomocą pinu programowania można również ustawić jeden z dziewięciu poziomów włączenia/wyłączenia zdefiniowanych fabrycznie (dokładne informacje w instrukcji obsługi).

W razie potrzeby układ Bluetooth można wyłączyć.
Smart Battery Protect nie jest przeznaczony dla prądów zwrotnych z urządzeń ładujących.

Smart Battery Protect chroni akumulator przed nadmiernym rozładowaniem i może służyć jako wyłącznik systemu.
Ochronnik akumulatorów Smart Battery Protect odłącza akumulator od mniej ważnych odbiorników przed jego całkowitym rozładowaniem (co mogłoby spowodować uszkodzenie akumulatora) lub zanim moc akumulatora spadnie poniżej poziomu umożliwiającego rozruch silnika.
Wejście on/off może służyć jako wyłącznik systemu.

Automatyczna zmiana zakresu 12/24 V.
Ochronnik Smart BatteryProtect automatycznie i jednorazowo wykrywa napięcie w układzie.

Bluetooth: łatwiejsze programowanie.
Korzystając z Bluetooth do programowania ochronnika Smart Battery Protect można ustawić wszystkie żądane poziomy włączenia/wyłączenia. Jeden z dziewięciu wcześniej określonych poziomów włączenia/wyłączenia można ewentualnie ustawić za pomocą wtyczki programowej (dokładne informacje w instrukcji obsługi).

Specjalne ustawienie do akumulatorów litowo-jonowych.
W tym trybie ochronnikiem BatteryProtect można sterować za pomocą układu VE.Bus BMS. Uwaga: Smart Battery Protect można również użyć jako przerywacza pomiędzy ładowarką a akumulatorem litowo jonowym (schemat połączeń w instrukcji obsługi).

Ultra niski pobór prądu.
Ma to duże znaczenie w przypadku akumulatorów litowo-jonowych, szczególnie po wyłączeniu wskutek niskiego napięcia. Więcej informacji zamieszczono w arkuszu danych akumulatora litowo-jonowego oraz w instrukcji układu VE.Bus BMS.

Ochrona przed przepięciami
Aby zapobiec uszkodzeniu wrażliwych odbiorników wskutek przepięcia, odbiornik jest odłączany, gdy tylko napięcie prądu stałego przekroczy odpowiednio 16,3V lub 32,6V.

Odporność na zapłon
Całkowita rezygnacja z przekaźników i zastosowanie przełączników MOSFET pozwoliło całkowicie wyeliminować iskry.

Opóźnienie wyjścia alarmu
Wyjście alarmu jest uaktywniane, jeśli napięcie akumulatora spadnie na ponad 12 sekund poniżej wstępnie ustawionego poziomu rozłączania. Dzięki temu uruchamianie silnika nie powoduje włączenia alarmu. Wyjście alarmu to odporny na zwarcia otwarty kolektor do szyny ujemnej o maksymalnym natężeniu prądu 50 mA. Wyjście alarmu zazwyczaj służy do włączania brzęczyka, diody LED lub przekaźnika.

Opóźnione odłączanie odbiornika i opóźnione ponowne podłączanie
Odbiornik zostanie odłączony po 90 sekundach od momentu, kiedy napięcie akumulatora spadnie poniżej wstępnie zadanego poziomu. Jeśli w tym czasie napięcie w akumulatorze ponownie wzrośnie do wartości progu włączenia (np. po uruchomieniu silnika), odbiornik nie zostanie odłączony. Odbiornik zostanie ponownie podłączony po 30 sekundach od momentu, kiedy napięcie akumulatora wzrośnie powyżej wstępnie zadanego napięcia ponownego włączenia.

Zalety Battery Protect

Specjalne ustawienie dla akumulatorów litowo-jonowych (LiFePO4) – w tym trybie Battery Protect może być sterowany za pomocą VE.Bus BMS.
Bardzo niski pobór prądu – jest to ważne w przypadku akumulatorów litowo-jonowych (LiFePO4), szczególnie po wyłączeniu niskiego napięcia.
Zabezpieczenie przed przepięciami – aby zapobiec uszkodzeniu wrażliwych obciążeń z powodu zbyt wysokiego napięcia, obciążenie jest odłączane, gdy napięcie prądu stałego przekracza 64 V; 16 V i 32 V odpowiednio dla systemów 12 V i 24 V.
Zabezpieczenie przed zapłonem – brak przekaźników, tylko przełączniki MOSFET – zatem brak iskier.
Opóźnione wyjście alarmowe – wyjście alarmowe jest aktywowane, gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej ustawionego poziomu rozłączenia na dłużej niż 15 sekund. Uruchomienie silnika nie spowoduje aktywacji alarmu. Wyjście alarmowe jest odpornym na zwarcie wyjściem z otwartym kolektorem na ujemną (ujemną) szynę, max. prąd 50mA. Wyjście alarmowe jest zwykle używane do aktywacji brzęczyka, diody LED lub przekaźnika.
Opóźnione rozłączenie obciążenia i opóźnione ponowne załączenie – obciążenie zostanie rozłączone po 90 sekundach od aktywacji alarmu. Jeśli napięcie akumulatora wzrośnie ponownie do progu podłączenia w tym okresie czasu (np. po uruchomieniu silnika), obciążenie nie zostanie rozłączone. Obciążenie zostanie ponownie podłączone 30 sekund po zwiększeniu napięcia akumulatora do wartości większej niż wstępnie ustawione napięcie ponownego podłączenia.

Dane techniczne: 

Napięcie akumulatora [V] 12V lub 24V (auto)
Maksymalny prąd obciążenia [A] 65 A
Maksymalny prąd obciążenia [A]. 30 sek 250A
Konsmpcja własna 1,4mA ON, 0,9mA OFF
Opoźnienie wyzwolenia alarmu 12 sekund
Maksymalne obciążenie wyjścia alarmowego 50mA
Opoźnienie rozłączenia 90 sek
Opoźnienie załączenia 30 sek
Domyślne napięcia załączenia 10.5V@12V, 21V@24V
Temperatura pracy -40C – +40C
Złącze śrubowe M6
INSTALACJA I WYMIARY
Wymiary SxWxG [mm] 40 x 48 x 106mm
Waga [kg] 0,2 kg
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
Klasa ochrony IP67
Uchwyt montażowy na ścianę TAK

Kontakt:

W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny 510474033 lub bs_projekt@gazeta.pl

Pełna oferta:

Pełen zakres naszych usług na stronie: bs-projekt.com