UPRAWNIENIA

UPRAWNIENIA

W Polsce dokumentami kwalifikacjami potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10kW są następujące patenty:

1. UPRAWNIENIA ŻEGLARSKIE.
Patent Żeglarza Jachtowego.

1. Patent żeglarza jachtowego może uzyskać osoba która :

 • ukończyła 14. rok życia;
 • zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności

2. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

 • po wodach śródlądowych;
 • o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.

W praktyce oznacza to przede wszystkim pełne uprawnienia na śródlądziu. Z patentem Żeglarza Jachtowego możemy po wodach śródlądowych pływać bez żadnych ograniczeń dotyczących akwenu, pory, wielkości jachtu czy powierzchni ożaglowania. Po prostu możemy żeglować każdym jachtem.

                                                                                                                                           Wzór patentu

 

 

Patent Jachtowego Sternika Morskiego

1. Patent jachtowego sternika morskiego może uzyskać osoba która :

 • Ukończyła 18 rok życia
 • Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.
 • zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

2. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

 • po wodach śródlądowych;
 • o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

 

Wynika z tego, że posiadając stopień jachtowego sternika morskiego mamy pełne uprawnienia na śródlądziu oraz ogromne uprawnienia do żeglowania po morzach. Bez ograniczeń co do akwenu (wszystkie morza i oceany) i bez ograniczeń dotyczących powierzchni ożaglowania. Jedynym limitem jest długość jachtu wynosząca 18 metrów, co stanowi bardzo dużą wielkość. 

 

                                                                                                                                           Wzór patentu

Patent Kapitana Jachtowego

1. Patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która:

 • posiada patent jachtowego sternika morskiego;
 • po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

2. Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich. W tym wypadku sytuacja jest jasna, Kapitan Jachtowy może pływać czym chce i gdzie tylko chce.

                                                                                                                                         Wzór patentu

2. UPRAWNIENIA MOTOROWODNE

 

Patent Sternika Motorowodnego

Patent sternika motorowodnego może uzyskać osoba która :

 • ukończyła 14. rok życia;
 • zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności

2. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

 • po wodach śródlądowych;
 • o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.

W praktyce oznacza to przede wszystkim pełne uprawnienia na śródlądziu. Z patentem Sternika motorowodnego możemy po wodach śródlądowych pływać bez żadnych ograniczeń dotyczących akwenu, pory, wielkości łodzi.

                                                                                                                                   Wzór patentu

Patent Motorowodnego Sternika Morskiego

 

1. Patent motorowodnego sternika morskiego może uzyskać osoba która :

 • Ukończyła 18 rok życia
 • Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.
 • zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

2. Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

 • po wodach śródlądowych;
 • o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Wynika z tego, że posiadając stopień motorowodnego sternika morskiego, mamy pełne uprawnienia na śródlądziu oraz ogromne uprawnienia do żeglowania po morzach. Bez ograniczeń co do akwenu (wszystkie morza i oceany). Jedynym limitem jest długość łodzi wynosząca 18 metrów, co stanowi bardzo dużą wielkość.

 

                                                                                                                                       Wzór patentu

Patent Kapitana Motorowodnego

1. Patent kapitana motorowodnego uzyskuje osoba, która:

 • posiada patent motorowodnego sternika morskiego;
 • po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej o długości kadłuba powyżej 7,5m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na łodzi o długości kadłuba powyżej 20m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

2. Osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia łodzi motorowych po wodach śródlądowych i morskich. W tym wypadku sytuacja jest jasna, Kapitan motorowodny może pływać każdą motorówką, gdzie tylko chce.

 

                                                                                                                                           Wzór patentu